Veikime rezultatyviai ir efektyviai

Organizacijos rezultatyvumas (pasiekime daugiau) ir efektyvumas (nešvaistykime išteklių) gali būti didinami organizacijos, proceso, komandos, padalinio ir darbuotojo lygmenyse. Tačiau geriausi rezultatai pasiekiami, kai gerinimo veiksmai koordinuotai atliekami visuose lygmenyse. Rezultatų pagerėjimas viename lygmenyje gali ne tik nepagerinti, bet net pabloginti bendrus organizacijos rezultatus. Pavyzdžiui, darbuotojo sutaupytas laikas, efektyviai atliekant užduotį, gali būti iššvaistomas kituose proceso etapuose. Todėl investicija į darbuotojo efektyvumo didinimą gali būti prarasta. Dar blogiau, siekiant padidinti vieno padalinio efektyvumą, tuo pačiu gali būti sumažintas bendras organizacijos rezultatyvumas. T.y., lokalus optimizavimas nebūtinai padeda, bet gali ir pakenkti visai organizacijai.

ONE GOAL dinamiškas procesų valdymas padeda organizacijai didinti rezultatyvumą ir efektyvumą kiekviename organizacijos lygmenyje bei užtikrina, kad viename lygmenyje pasiektas pagerinimas būtų prasmingas ir nebūtų iššvaistytas kitame:

Asmeniniai, komandos ir padalinio rezultatai yra beverčiai, jei jie neįtakoja procesų ir organizacijos rezultatų!

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime