Veiklus ir veiksmingas darbuotojas

Technologijų pagalba įgalinkime darbuotojus veikti

Organizacijoms reikia motyvuotų, kūrybingų ir ambicingų darbuotojų, kurie pasiekia rezultatus minimaliai prižiūrimi. Tyrimai parodė, kad įgalinti darbuotojai prisiima daugiau atsakomybės, jie būna laimingesni ir aktyvesni, geriau priima pokyčius, o tai skatina geresnių rezultatų siekimą.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema įgalina darbuotojus veikti, sukurdama atviros komunikacijos aplinką tikslų siekimui:

  • Sistema padeda suteikti darbuotojams informaciją, įgaliojimus, pripažinimą ir atsakomybę kurti, spręsti ir imtis iniciatyvos.
  • Siekiant įgalinimo būtina gerinti komunikaciją. Būtina pateikti aiškią viziją ir tikslus. Darbuotojai turi būti informuojami apie pokyčius, o dar geriau – įtraukiami į jų kūrimą.
  • Veikdami atviros komunikacijos aplinkoje darbuotojai jaučiasi komfortiškai, dalindamiesi mintimis ir idėjomis su vadovais ir kolegomis. O tai ne tik pakelia nuotaiką, bet ir leidžia pasiekti geresnius rezultatus ir patobulinti procesus.

Valdykime prioritetus

Organizacijos rezultatyvumas priklauso nuo to, kaip ji paskirsto savo ribotus išteklius įskaitant darbuotojų laiką svarbiausiems darbams. „Nieko nėra labiau beprasmiško, kaip efektyviai atlikti tai, kas iš viso neturėtų būti atliekama“ (Peter Druker).

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema didina produktyvumą, padėdama paskirstyti veiklas darbuotojams, atsižvelgiant į darbų svarbą. Taip užtikrinama, kad darbuotojai visų pirmą būtų įsitraukę į svarbiausius darbus ir išvengiama situacijų, kai puikiai darbą atlikęs darbuotojas nusivilia sužinojęs, kad, įvertinus aplinkybes, šio darbo iš viso nereikėjo atlikti, arba jį galima buvo atlikti vėliau ir, kad šiuo metu buvo svarbesnių uždavinių.

Įsipareigokime sau ir komandai pasiekti daugiau

ONE GOAL dinamiško valdymo orientacijos į tikslus ir prioritetų nustatymo mechanizmas užtikrina, kad organizacijoje bus pirmiausia atliekami svarbiausi darbai. Tuo pačiu didėja ne tik darbuotojo, bet ir organizacijos rezultatyvumas.

Tačiau kiekvienas darbuotojas viduje turi papildomą nenugalimą geresnio rezultatyvumo siekimo sistemą – motyvaciją ir drausmę siekti daugiau. Aiškiai tikslą įsivaizduojantys ir jo siekti įsipareigoję darbuotojai pasiekia daugiau. Todėl ONE GOAL sistema suteikia įsipareigojimo bendradarbiams (bendradarbiavimo komandoje funkcionalumas) ir įsipareigojimo sau mechanizmą.

Informaciją darbuotojui pateikime proceso tikslų kontekste

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema padidina darbuotojų rezultatyvumą ir efektyvumą pateikdama tą informaciją, kuri yra reikalinga konkrečiu darbo momentu. Sistema pasiekia visą darbui reikalingą informaciją (el. laiškus, įrašus, dokumentus ir kt.) ir pateikia greitai peržiūrai ir skubiam susipažinimui. Darbuotojams nebereikia ieškoti informacijos daugelyje sistemų – visa konkretaus atvejo sprendimo istorija yra pateikta vienoje vietoje.

Kadangi sistema žino, koks darbas yra atliekamas šiuo metu ir koks jo kontekstas, ji pateikia tik tą informaciją, kuri yra svarbi šiuo metu. Pateikti aktualią informaciją pastoviai tinkamiems žmonėms tinkamu metu visoje organizacijoje reiškia pateikti ją verslo proceso kontekste. To negalima padaryti metodiškai, tai galima padaryti tik technologiškai. Tam sistema turi valdyti visą išorinę ir vidinę verslo komunikaciją kaip sudėtinę verslo procesų dalį.

Valdant visą komunikaciją kaip sudėtinę į tikslą orientuotų procesų dalį, išvengiama chaotiško visi su visais bendravimo (kaip el. paštu, momentinėmis žinutėmis arba socialinės komunikacijos žinutėmis). Tuo būdu aiškiau apibrėžiamos ir darbuotojams komunikuojamos veiklos priežastys (pvz., veiklos, paslaugos lygio, proceso ar asmeniniai tikslai), pagerėja įsipareigojimas sau ir atsiskaitomumas komandai ar vadovams, padidėja fokusavimasis į organizacijai svarbių tikslų siekimą.

Naudokime darbo rezultatyvumą didinančius instrumentus

ONE GOAL dinamiško valdymo sistemoje kiekvienas, organizacijai svarbius rezultatus kuriantis, darbas yra realizuotas „proceso atvejo“ arba kitaip „sprendžiamo atvejo“ funkcionalumu. Atvejis gali būti, pavyzdžiui, pardavimo galimybė, kliento kreipinys dėl informacijos, naujos paslaugos kūrimo projektas, išteklių planas, užsakymo vykdymas ir pan. Sprendžiamo atvejo rezultatas yra vertingas klientui, partneriui ar vidinei suinteresuotai šaliai. Sprendžiamo atvejo tikslas – pasiekti numatytą galutinį proceso rezultatą, pavyzdžiui, parduoti sprendimą, suteikti informaciją, sukurti paslaugą, paskirstyti išteklius ar įvykdyti užsakymą.

ONE GOAL automatinio programų kūrimo funkcionalumas leidžia sukurti ir sprendžiamo atvejo aplinkoje pateikti darbo rezultatyvumą ir efektyvumą didinančius instrumentus.

Sprendžiamas atvejis sistemoje tampa jo išsprendimą skatinančia bendradarbiavimo aplinka, kurioje pateikta visa susijusi informacija ir darbo laiką taupantys arba rezultatyvumą didinantys instrumentai.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime