Tikslus pasiekianti organizacija

Sufokusuokime organizaciją

Fokusuota organizacija – aiškiai žinanti savo prioritetus, siekianti bendrų tikslų. Galimi fokusavimo būdai:

  • Fokusavimas siekiant kliento sėkmės. Visi organizacijos procesai kuriami ir derinami pirmiausia siekiant pagerinti kliento potyrius kiekvieno kontakto su organizacija metu.
  • Fokusavimas į strategiją. Visi organizacijos procesai suderinami siekiant ilgalaikių organizacijos tikslų.

Nors šie abu būdai gali prieštarauti vienas kitam, tačiau šiuolaikiškoje organizacijoje jie sutampa, nes fokusavimas į kliento sėkmę tampa organizacijos strategijos dalimi.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema pateikia technologijose integruotą organizacijos krypties nustatymo ir rezultatyvumo vertinimo funkcionalumą:

  • Tikslų suderinimas ir matomumas nuo viršaus iki apačios: strateginiai, veiklos, kliento potyrių, paslaugos lygio, procesų ir asmeniniai tikslai.
  • Greito procesų keitimo funkcionalumas leidžia pasikeitus prioritetams ar paaiškėjus naujoms galimybėms, sparčiai pakeisti organizacijos veikimo būdus.
  • Darbų prioritetų keitimo mechanizmas leidžia pasikeitus prioritetams sparčiai pakeisti atliekamus darbus.

Padidinkime operacijų matomumą ir atskaitomybę

Negalima pagerinti to, ko nematai. Siauros vietos ir neefektyvi veikla gali likti nepastebėta, kol klientai arba darbuotojai nepradės skųstis. Jei nematai platesnės darbo atlikimo aplinkos, negali būti aktyvus.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema pateikia realaus laiko vaizdą ir įžvalgas apie tendencijas ir artėjančias problemas, suteikdama galimybę veikti iš karto.

  • Matomumas „iš viršaus į apačią“ pasiekiamas strateginių tikslų, veiklos tikslų, kliento tikslų, proceso tikslų suderinimu ir matomumu sistemoje.
  • Matomumas „iš apačios į viršų“ pasiekiamas veiklos analizės instrumentais ir viso darbo konteksto (kas vyksta ir kodėl) matomumu sistemoje.
  • „Horizontalus“ matomumas pasiekiamas darbo konteksto (kas vyksta ir kodėl) matomumu sistemoje.

Mokykimės Iš sukauptos patirties ir tobulėkime

ONE GOAL dinamiško valdymo sistemoje automatiškai kaupiama visų anksčiau siektų tikslų, jų progreso ir tikslams pasiekti atliktų veiksmų ir bendradarbiavimo istorija. Visa informacija aiškiai susieta su konkrečiu kontekstu, todėl aišku, kas vyko ir kodėl.

Sukaupta istorija leidžia darbuotojams analizuoti organizacijos patirtį ir priimti veiklos gerinimo sprendimus.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime