Rezultatyvūs ir efektyvūs procesai

Valdykime darbo kryptį, darbo turinį ir išteklius

Norėdami padidinti rezultatyvumą tuo pačiu metu valdome ir balansuojame tris parametrus:

  • darbo kryptį (kurie rezultatai mums svarbūs),
  • darbo turinį (kaip pasiekiame rezultatus),
  • išteklius (kas ir kokiais ištekliais pasieks rezultatus).

ONE GOAL dinamiškas valdymas pagrįstas valdymu tikslais. Sistema skirta užtikrinti, kad būtų pasiekti prasmingi verslo rezultatai. Tuo pačiu, darbuotojai yra labiau kūrybingi ir įsitraukę, kai kartu siekia gerai apibrėžtų tikslų, pasirinkdami konkrečiam tikslui pasiekti tinkančius veiksmus.

Nors sprendžiamo atvejo rezultatas – tikslas – yra nepaprastai svarbus, tačiau darbo atlikimo detalės taip pat svarbios. ONE GOAL dinamiško valdymo sistema leidžia valdyti detales, kaip konkretaus siekiamo rezultato kontekste atliekamas kiekvienas darbas.

Darbo kryptis ir darbo detalės nepadės, jei organizacijos darbuotojai neskirs laiko ir kitų išteklių darbo atlikimui. Todėl ONE GOAL dinamiškas valdymas leidžia:

  • Suplanuoti ir paskirti atsakomybes darbuotojams ir išteklius darbų atlikimui.
  • Pasinaudojus darbo atlikimo detalių matomumu, laiku pamatyti pasikeitusius išteklių poreikius ar tikslo nepasiekimo rizikas ir tinkamai reaguoti.
  • Esant poreikiui, greitai pakeisti prioritetus – darbuotojų pastangos ir ištekliai skiriami svarbiausioms veikloms ir šis prioriteto pasikeitimas matomas sistemoje visiems suinteresuotiems asmenims.


Padidinkime neprognozuojamo žinių darbo rezultatyvumą

Didinkime veiklos matomumą ir bendradarbiavimą

Tyrimai rodo, kad žinių darbuotojų produktyvumo praradimas dažnai yra susijęs ne su pačiu žinių darbu, bet su žinių darbo koordinavimo sunkumais. Todėl ONE GOAL dinamiško valdymo sistema suteikia darbuotojams instrumentus, kurie didina operacijų matomumą, prieigą prie reikalingos informacijos ir padeda bendradarbiauti.

Valdykime standartinius ir dinamiškus procesus

Didelė žinių darbo dalis yra neprognozuojama ir nestandartizuojama, tačiau kita dalis yra aiškiai pasikartojantys darbai. Todėl ONE GOAL dinamiško valdymo sistema tuo pačiu metu leidžia taikyti abu darbo režimus:

  • Sutelkti dėmesį į tikslų siekimą ir reagavimą į įvykius.
  • Išlaikyti darbo nuoseklumą tose srityse, kuriose tai prasminga.
Neribokime savęs chaotiško komunikavimo ir griežtos kontrolės sistemomis

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema užpildo tarpą tarp chaotiško bendradarbiavimo, panaudojant atsitiktinio komunikavimo instrumentus (el. paštą, momentines žinutes, dokumentus) ir standartinių griežta darbo tvarka vykdomų verslo informacinių sistemų:

  • Suteikdama bendradarbiavimo funkcionalumą dinamiškoje proceso aplinkoje;
  • Neapsunkindama žinių darbuotojų perdėtai griežtomis proceso taisyklėmis.


Optimizuokime pasikartojančius darbus

Standartizuokime tik tai, ką prasminga standartizuoti

Standartizavimas ir masto ekonomija gali būti pelningumo ir konkurencinio pranašumo pagrindas. Tačiau kiekviena proceso pagerinimo ir supaprastinimo iniciatyva, deja, gali turėti pragaištingų pasekmių.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema leidžia nustatyti ir lanksčiai keisti standartizavimo taisykles. Taip pavyksta ir išlaikyti nuoseklumą, ir neapsunkinti standartizavimu tų veiklų, kurioms standartizavimas netinka.

Automatizuokime įprastas pasikartojančias veiklas

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema ne tik organizuoja bendradarbiavimą ir proceso darbų koordinavimą. Sistema gali automatizuoti pasikartojančius darbus ir reakcijas į pasikartojančias situacijas bei suteikti darbuotojams jų darbo efektyvumą didinančius instrumentus. Tais atvejais, kai žmonių įsitraukimas nebūtinas, automatizuodami darbus galime ypatingai padidinti produktyvumą.


Skatinkime veiklumą

Organizacijos kaupia gausybę duomenų, tačiau ne visada sugeba reaguoti į naujas aplinkybes. Todėl ONE GOAL dinamiško valdymo sistema duomenis valdo veikimą skatinančiu būdu – įvykus naujiems verslo įvykiams ar paaiškėjus naujoms svarbioms aplinkybėms, sistema automatiškai inicijuoja įvykio valdymo procesus. Taip sistemoje įvesta informacija skatina siekti rezultatų, o ne vien kaupti ir valdyti duomenis.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime