Bendradarbiaujanti komanda ir padaliniai

Perženkime organizacinius barjerus

Dauguma organizacijų yra pasidalinusios į mažesnius padalinius ar grupes. Darbo pasidalinimas yra būtina priemonė, tačiau jis apsunkina darbų koordinavimą ir atlikimą. Organizacijoms augant ir tampant sudėtingesnėmis, suprasti ir valdyti darbo detales tampa vis sudėtingiau ir svarbiau.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema skirta palengvinti darbų koordinavimą tarp organizacijos padalinių. Sprendžiamo atvejo viduje darbuotojai suras visą informaciją apie tai, kas iki šiol buvo atlikta sprendžiant šį atvejį ir kas planuojama atlikti ateityje. Kadangi sistemoje užregistruota ir matoma, kokie uždaviniai kam buvo paskirti, sistema suteikia pagrindą atskaitomybei tarp padalinių. Sprendžiamas atvejis yra fokusuotas į tikslo – rezultato siekimą, pvz., patenkinti kliento kreipinį, tuo būdu užtikrinamas pažadų klientui vykdymas peržengiant organizacinius barjerus.

Bendradarbiaukime veiksmingiau

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema pateikia bendradarbiavimo instrumentus, padedančius bendrauti ir padėti kolegoms geriau išspręsti bet kurį jų sprendžiamą atvejį. Kadangi visos diskusijos vyksta sprendžiamo atvejo viduje, siekiant konkrečių tikslų, diskusijos išlieka atvejo istorijoje. Visa informacija yra vienoje vietoje vėlesnei peržiūrai.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime