Veikite rezultatyviai ir efektyviai

Organizacijos rezultatyvumas (pasiekime daugiau) ir efektyvumas (nešvaistykime išteklių) gali būti didinami darbuotojo, komandos, padalinio, proceso ir visos organizacijos lygmenyse.

Tačiau lokalus rezultatų pagerėjimas viename lygmenyje gali ne tik nepagerinti, bet net pabloginti bendrus organizacijos rezultatus. Pavyzdžiui, darbuotojo sutaupytas laikas, efektyviai atliekant užduotį, gali būti iššvaistomas kituose proceso etapuose. Tokiu būdu investicijos į darbuotojų efektyvumo didinimą gali būti prarastos. Dar blogiau, siekiant padidinti vieno padalinio efektyvumą, tuo pačiu gali būti sumažintas bendras organizacijos rezultatyvumas. T.y., lokalus optimizavimas nebūtinai padeda, bet gali ir pakenkti visai organizacijai. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai gerinimo veiksmai koordinuojami visuose lygiuose.

ONE GOAL dinamiškas verslo valdymas padeda organizacijai didinti rezultatyvumą ir efektyvumą kiekviename organizacijos lygmenyje bei užtikrina, kad viename lygmenyje pasiektas pagerinimas būtų prasmingas ir nebūtų iššvaistytas kitame.

Susisiekite su mumis sužinoti, kaip ONE GOAL dynamic business management sistema gali Jums padėti veikti rezultatyviai ir efektyviai:

  • Veiklūs ir veiksmingi darbuotojai.
  • Bendradarbiaujančios komandos ir padaliniai.
  • Rezultatyvūs, efektyvūs procesai ir projektai.
  • Tikslus pasiekianti organizacija.

Asmeniniai, komandos ir padalinio rezultatai yra beverčiai, jei jie neįtakoja procesų ir organizacijos rezultatų!