Gebėjimas veikti dinamiškai

Veikime greitai ir lanksčiai netikėtose situacijose

Dinamiška organizacija

  • aptinka galimybę arba grėsmę,
  • greitai nustato galimų reakcijų prioritetus,
  • veiksmingai bei efektyviai veikia.

ONE GOAL dinamiškas valdymas padeda veikti netikėtose situacijose taip pat gerai kaip atliekant įprastus darbus. Veiklumas, inovacijos, gerinimas ir pastovus keitimasis tampa skatinama ir natūralia organizacijos būsena.

Tapkite neprognozuojamų situacijų valdymo meistrais su ONE GOAL!


Atraskime tinkamą standartizavimo-dinamiškumo balansą

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema leidžia sukurti dinamišką darbo aplinką – kurti ir keisti organizacijos darbo procesus, atsižvelgiant į reikiamą procesų ir darbų dinamiškumo lygį. Dinamiškumo lygis bet kuriuo momentu gali būti padidintas arba sumažintas, atsižvelgiant į organizacijos poreikius

Darbų automatizavimas

Dažnai pasikartojantys, labiausiai monotoniški darbai sistemoje gali būti automatizuojami – žmonių atliekamas darbas pakeičiamas sistemos atliekamu darbu arba darbuotojui pateikiami instrumentai, lengvinantys ir spartinantys jo atliekamą darbą.

Procesų standartizavimas

Mažiausiai dinamiškų procesų eiga gali būti iš anksto detaliai suplanuota, paskiriant kiekvieną darbą tam tikrą rolę atliekantiems darbuotojams. Darbo paskyrimas konkrečiam tos rolės darbuotojui, paskyrimo keitimas, terminų nustatymas, priminimai, eskalavimas atliekami nekeičiant pačio proceso. Šiuo atveju, norėdamas pakeisti iš anksto nustatytą darbo tvarką, darbuotojas turi inicijuoti proceso keitimą.

Lankstūs procesai, pasikartojantys darbai

Kai proceso eiga iš anksto negali būti nustatyta arba procesas reikalauja nemažai lankstumo, tačiau darbai yra pakankamai įprasti, jie pateikiami sistemoje darbuotojui kaip veiksmų pasirinkimo galimybės. Remdamasis savo patirtimi ir žiniomis darbuotojas turi nuspręsti, kuriuos darbus ir kokiu eiliškumu reikia inicijuoti. Dažniausiai šias situacijas sutinkame daug kartų vykdomuose žiniomis paremtuose procesuose, kai tą patį darbą atliekančių žinių darbuotojų kiekis organizacijoje yra didelis, darbo sritis yra pakankamai gerai žinoma, tačiau procesas priklauso nuo situacijos ir yra mažiau prognozuojamas. Žinių darbuotojas šiuo atveju yra atsakingas už tinkamų veiksmų inicijavimą ir jų atlikimą, tačiau nėra atsakingas už sistemos papildymą naujo tipo veiksmais arba esamų veiksmų modifikavimą.

Dinamiški procesai, neįprasti darbai

Didžiausio lankstumo reikalaujančiose situacijose, kai ne tik procesai, bet ir veiksmai nėra žinomi iš anksto, žinių darbuotojas sistemoje gali sukurti tikslus, kurie anksčiau nei karto nebuvo naudojami. Sistema leidžia darbuotojams eksperimentuoti ir atrasti naujus sprendimo kelius. Procesas nėra planuojamas iš anksto, jis planuojamas vykdymo metu, t.y., planavimas tampa darbo dalimi. Darbų eigą gali pakeisti ar įtakoti bet kuris atvejį sprendžiantis darbuotojas – kūryba ir proceso keitimas yra natūrali kasdienio darbo dalis. Pakeitimams nereikia jokių specialių žinių, t.y., darbuotojas ne tik gali, bet ir moka keisti procesus ir darbus. Darbuotojas atsakingas ne tik už konkretaus atvejo rezultato pasiekimą, bet ir už tokių atvejų sprendimo ateityje gerinimą. Dinamiškas procesų valdymas leidžia organizacijai greičiau spręsti sudėtingiausias situacijas.

Keičiamas proceso standartizavimo-dinamiškumo lygis

Proceso standartizavimo-dinamiškumo lygis keičiamas taikant verslo taisykles. Nenaudodami jokių taisyklių turime absoliučiai dinamišką situaciją. Taikydami verslo taisykles, proceso vykdymą galime nukreipti pageidaujamo rezultato kryptimi. Dar labiau padidinę taisyklių kiekį galime sukurti 100% standartizuotą proceso atkarpą arba visą standartizuotą procesą.

Visi procesų ir darbų dinamiškumo lygiai gali būti taikomi tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, dalis darbų gali būti atliekama visiškai dinamiškame procese, po to tęsiama šiek tiek labiau taisyklėmis apibrėžtame procese ir baigiama stipriai kontroliuojamame visiškai standartizuotame procese.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime