Gebėjimas greitai keistis

Skatinkime įsitraukimą į pokyčius

Pasinaudokime įgalintų, bendradarbiaujančių ir todėl įsitraukusių proceso dalyvių kūrybiškumo potencialu. Žmonės nori dalyvauti ateities (sprendimo) kūrime, o ne prievarta gauti jau sukurtą sprendimą (ateitį).

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema leidžia motyvuotiems ir kompetentingiems darbuotojams realizuoti daugumą idėjų, kurių įgyvendinimui anksčiau reikėjo sudėtingų derinimų ir ilgų IT projektų.

IT sistemos turi leisti greitai įgyvendinti pokyčius

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema:

  • įgalina pačius darbuotojus kurti IT paremtas paslaugas be sudėtingų IT projektų;
  • sutrumpina pokyčių trukmę;
  • leidžia sumažinti IT techninių ekspertų ir procesų ekspertų dalyvavimą įvairiuose projekto etapuose.

Pagerinkime verslo ir IT bendradarbiavimą

Organizacijos keitimo projektai dažnai susiję su pokyčiais informacinėse sistemose. Todėl pokyčiams ir jų realizavimo greičiui labai svarbus verslo lyderių, srities ekspertų ir IT profesionalų bendradarbiavimas.

ONE GOAL dinamiškas valdymas skatina aktyvų veikimą siekiant bendrų tikslų ir įvairių sričių specialistų bendradarbiavimą.

Vertinkime pokyčių greitį

IT veikla ilgą laiką buvo vertinama už sistemų patikimą ir stabilų darbą. Tikslas spartinti pokyčių realizavimą nebuvo keliamas kaip IT padalinio tikslas. Pakeiskime IT padalinių vertinimo sistemas – įveskime rodiklius, atspindinčius pokyčių realizavimo greitį ir naudą.

ONE GOAL dinamiškas valdymas visose srityse skatina siekti tikslų, kurių pasiekimo lygis yra matuojamas ir vertinamas sistemoje. Nors pati ONE GOAL sistema yra sukurta dinamiškam darbui ir greitam pokyčių realizavimui, papildomai, ji leidžia vertinimo kriterijais matuoti pokyčių realizavimo greitį ir naudą.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime