Suderinkime procesus kliento sėkmei

Siekime kliento sėkmės

Nustatę kliento tikslus, pakeiskime „iš-vidaus-į-išorę“ orientuotą organizacijos rezultatyvumo vertinimo sistemą į vertinimą „iš-išorės-į-vidų“. Vertinkime savo sėkmę per kliento sėkmės prizmę!

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema realizuoja organizacijos valdymą tikslais: leidžia nustatyti, tarpusavyje suderinti, skatinti siekti ir įvertinti tikslų progresą. Tuo būdu kliento sėkmės siekis tampa ne šūkiu, bet įgyvendinama kasdiene praktika.

Rūpestingai pasiruoškime tiesos akimirkoms

Kiekvienas kontaktas su klientu – unikalus. Kai kurie iš jų reikalauja darbuotojų informavimo, įgalinimo spręsti kliento problemas, komandos bendradarbiavimo ir gebėjimo nepasimesti netikėtose situacijose. Kiti – individualaus pasiruošimo kiekvienam kontaktui. Šiems tikslams pasiekti ONE GOAL dinamiško valdymo sistema:

  • Suteikia informaciją apie klientą ir visus jo ankstesnius kontaktus su organizacija viename taške, nepriklausomai nuo kreipinio tipo ar kreipinio formos.
  • Pateikia bendradarbiavimo realiu laiku aplinką, padedančią pasitelkti kolegų pagalbą, iškilus netikėtumams.
  • Kai kuriems netikėtumams iš tiesų galima pasiruošti. Sistema gali pateikti organizacijos iš anksto paruoštus pagalbinius instrumentus tikėtinoms „netikėtoms“ situacijoms.
  • Aktyviam kontaktavimui su klientu galima ir reikia pasiruošti iš anksto. Sistema skatina ir padeda darbuotojams pasiruošti svarbiems susitikimams.

Valdykime įprastas ir netikėtas situacijas

Dažnai pasikartojančios ir netikėtos bendravimo su klientu situacijos yra svarbios kritinių veiklos procesų dalys. Todėl, siekdami kliento sėkmės, turime gebėti meistriškai valdyti ir įprastus, ir iš anksto neprognozuojamus veiksmus – abiem atvejais reaguoti greitai, lanksčiai ir atsakingai.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema padeda veikti ir įprastose situacijose, standartizuodama ir automatizuodama reakcijos veiksmus, ir netikėtose dinamiškumo reikalaujančiose situacijose:

  • Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ar įrenginiu klientas į mus kreipėsi, priimkime jo pateiktą informaciją ir veikime standartizuotu arba lanksčiu būdu, panaudodami dinamišką procesų valdymą.
  • Papildomai, automatinio programų kūrimo funkcionalumas leidžia dalį veiksmų pakeisti automatiniais veiksmais be darbuotojo įsitraukimo. Klientams tai greitas, paprastas, prognozuojamas, nereikalaujantis nereikalingų žingsniu, būdas kontaktuoti su organizacija.

Užtikrinkime darbų atlikimą

Klientui nereikia vien tik greitos ir lanksčios reakcijos, jam reikia, kad organizacija tinkamu laiku ir pilnai išspręstų jam rūpimus klausimus.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema yra skirta užtikrinti, kad kiekvienas kliento kreipinys bus išspręstas, nepriklausomai nuo sprendžiamo atvejo sudėtingumo.

  • Sistema palengvina darbų progreso stebėjimą, ypač tais atvejais, kai darbai perduodami kitiems darbuotojams. Norint užtikrinti tinkamą darbų atlikimą ir kliento pasitenkinimą, darbai stebimi, nustatomi jų prioritetai, darbai eskaluojami, jei kyla rizika, kad nebus pasiekti paslaugos lygio tikslai.
  • Iškilus problemoms, darbuotojas gali pasinaudoti kolegų pagalba realiu laiku.
  • Jei klientas kreipiasi norėdamas sužinoti sprendimo būseną, darbuotojas gali greitai peržiūrėti situaciją ir pateikti tikslius.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime