Kiekvienas kontaktas – ypatingas

Žinokime visą klientų istoriją

Kai kurie kliento poreikiai yra išsprendžiami iš karto kreipinio metu, tačiau kiti gali būti sprendžiami dienas ar net mėnesius. Visa tai neturi įtakoti kliento aptarnavimo. Klientas neturėtų būti verčiamas vėl ir vėl aiškinti situaciją kiekvieno kreipinio metu.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema padeda su klientais bendraujantiems darbuotojams pažinti klientus ir sužinoti visą kliento bendravimo su organizacija istoriją. Visa kritiška bendravimo informacija pateikiama darbuotojui vienoje vietoje ir pasiekiama bet kuriuo metu. Informacija pasiekiama nepriklausimai nuo to, kokiu būdu ji buvo pateikta (el. paštu, žinute, web puslapyje, mobiliąja programėle, telefonu ar susitikus). Pavyzdžiui, tai gali būti:

 • Pirkimų, paslaugų teikimo ir aptarnavimo istorija;
 • Kreipiniai dėl informacijos ar kiti užklausimai ir skundai, bei jų sprendimo istorija;
 • Organizacijos pažadai ir įsipareigojimai klientui, jų vykdymo istorija;
 • Emocinės kliento būsenos bendravimo su organizacija metu istorija (patenkintas, neutralus ar nelaimingas).

Veikime lanksčiai ir individualizuokime paslaugas

Daugelyje bendravimo su klientu atvejų netinka aklas sekimas iš anksto apibrėžta detalia procedūra. Klientus erzina, kai darbuotojai negali pritaikyti savo nuovokos ir nemato situacijos plačiau.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema neverčia darbuotojų sekti iš anksto apibrėžtu scenarijumi, ji padeda darbuotojui priimti sprendimus ir pasirinkti veiksmus.

Veikime greitai

Kai klientas kreipiasi į organizaciją, reagavimo greitis ir lankstumas gali nulemti, ar kliento potyriai bus sėkmingi ar ne.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema suteikia organizacijai gebėjimą reaguoti:

 • greitai, lanksčiai, profesionaliai ir atsakingai;
 • į bet kurį kliento ir organizacijos kontaktą;
 • bet kuriame bendravimo su klientu etape;
 • nepriklausomai nuo to, kokiu komunikacijos kanalu kontaktas įvyko;
 • nepriklausomai nuo to, ar reaguojant vykdoma įprastinė (rutininė), netikėta (neprognozuojama) ar abiejų tipų veiklos.

Tesėkime pažadus

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema užtikrina, kad kiekvienas kreipinys ar pažadas būtų išspręstas:

 • Užfiksuodama kiekvieną įsipareigojimą klientui;
 • Neleisdama pamiršti pažado ir pateikdama informaciją apie tai visiems suinteresuotiems asmenims;
 • Užtikrindama pažadėtų darbų atlikimą;
 • Didindama organizacijos lankstumą ir gebėjimą reaguoti – tesėkime pažadus nepriklausomai nuo jų tipo ir sudėtingumo;
 • Kreipdama dėmesį į visas kliento ir organizacijos santykių tiesos akimirkas – vėluojantis pažado vykdymas neigiamai paveiks ir kitus kontaktus;
 • Vertindama organizacijos rezultatus per kliento sėkmės prizmę, įskaitant pažadų vykdymą.

Komunikacijos kanalai nėra kliūtis

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema leidžia suteikti klientui tuos pačius potyrius, nepriklausomai nuo to, kokiu kanalu jis kreipėsi į organizaciją. Klientas gali kreiptis į organizaciją mobilaus telefono programėle ir pratęsti diskusiją web puslapyje, el. paštu ar paskambinęs telefonu. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu pateikta informacija, ji inicijuos nuoseklius reagavimo į kreipinį procesus.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime