Sutelkime dėmesį kliento sėkmei

Nuoširdžiai besirūpinančios kliento sėkme organizacijos tuo pačiu pasiekia ir kitus organizacijos tikslus. Siekdami kliento sėkmės, pirmiausia, turime suprasti, kokių tikslų klientas siekia. Suprasti ne tik, kokių paslaugos ir produkto savybių jis nori, bet ir tai, ką jis nori pasiekti, naudodamas mūsų produktus ir paslaugas.

ONE GOAL dinamiško valdymo sistema padeda taikyti „Iš išorės į vidų“ orientuoto procesų valdymo metodus (Customer Experience Management, Outside In Process Management), leidžiančius atrasti ir aiškiai įvardinti kliento tikslus, kurių jis siekia pirkdamas mūsų paslaugas. Taip pat maksimaliai stengtis, kad kliento tikslai būtų pasiekti, o jo potyriai kiekvieno kontakto su organizacija metu būtų puikūs. Kliento tikslų ir potyrių suvokimas padės sukurti tinkamas paslaugas, jas pritaikyti konkrečiam kliento poreikiui ir tinkamai jas įgyvendinti. Tuo būdu sistema realiu laiku apjungia marketingo, procesų valdymo ir veiklos specialistų pastangas kliento sėkmei.

Kliento sėkmei:

One Goal dėmesys kliento sėkmei

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime