ONE GOAL sprendimai

ONE GOAL inovacijoms

ONE GOAL innovations – automatizuoto sistemų verslui kūrimo platforma (angl. tai įgalinančios technologijos gali būti vadinamos Low-Code/No-Code platform, Business Process Management platform, Dynamic Case Management platform) leidžia mažesnėmis pastangomis ir greičiau kurti Jūsų veiklą gerinančias informacines sistemas. Sistemas gali kurti už veiklos sritis atsakingi darbuotojai su minimalia programuotojų ir IT specialistų pagalba.

Su ONE GOAL innovations Jūs galite:

  • Papildyti bendravimą su klientu naujais skaitmeniniais kanalais (pvz., e-parduotuve, ryšiu su klientu išmaniaisiais įrenginiais, klientų lojalumo skatinimo programa ar pan.) ir tai atlikti greitai – rinkos reikalaujamu greičiu.
  • Suteikti darbuotojams bendradarbiavimą skatinančią aplinką, kurioje, keisdamiesi informacija, darbuotojai siekia bendrų tikslų.
  • Automatizuoti darbo procesus ir sukurti darbuotojų rezultatyvumą didinančius įrankius.

ONE GOAL innovations tampa skaitmeninio verslo tramplinu – suteikia galimybę eksperimentuoti ir greitai sukurti turtingesnes, informacinėmis technologijomis paremtas paslaugas arba visiškai naujus skaitmeninio verslo modelius ir valdyti juos realizuojančius vidinius organizacijos procesus.

ONE GOAL dinamiškam verslo valdymui

ONE GOAL dynamic business management – IT technologijose integruotas organizacijos valdymo ir darbų organizavimo realiu laiku būdas, taikant:

  • kliento potyrių gerinimą,
  • organizacijos veiklų suderinimą siekiant bendrų strateginių tikslų,
  • į tikslą orientuotų dinamiškų ir standartizuotų procesų valdymą,
  • projektų valdymą,
  • veiklos koordinavimą ir darbuotojų bendradarbiavimą realiu laiku.

Sutelkite organizacijos dėmesį svarbiausiems darbams, taikydami dinamišką ONE GOAL vadybos sistemą:

ONE GOAL vadybos sistema

ONE GOAL dynamic business management padeda organizacijoms atrasti naujus išskirtinius veiklos būdus, tapti labiau fokusuotomis į klientą, greitesnėmis, lankstesnėmis, rezultatyvesnėmis ir efektyvesnėmis.

Sprendimas sukurtas naudojant ONE GOAL innovations platformą.

ONE GOAL sveikatos apsaugai

ONE GOAL healthcare – produktų šeima nuotolinėms sveikatos apsaugos paslaugoms teikti:

  • ONE GOAL telemedicine – telemedicinos sprendimas, skirtas paciento sveikatos būklės stebėjimui nuotoliniu būdu;
  • ONE GOAL video consulting – nuotolinių gydytojų konsultacijų sistema, leidžianti sveikatos priežiūros įstaigoms organizuoti pacientų konsultavimą vaizdo konferencijų būdu.

Sprendimas sukurtas naudojant ONE GOAL innovations platformą.