ONE GOAL dinamiškas valdymas

Aplinkos pokyčiai skatina organizacijas patobulinti esamus ir atrasti naujus veiklos metodus, kurie tiktų:

 • dinamiškoje, labai konkurencingoje ir vis mažiau prognozuojamoje aplinkoje,
 • kintančių klientų lūkesčių ir didėjančios galios aplinkoje,
 • pastoviai didėjant darbuotojų žiniomis paremto darbo įtakai organizacijos rezultatams,
 • greito technologijų progreso reikšmingai įtakojamoje aplinkoje.

ONE GOAL dinamiškas valdymas leidžia organizacijoje realizuoti bet kokius valdymo metodus ir juos pritaikyti unikaliai organizacijos situacijai. Pavyzdžiui, veiklos metodų mokymuose sudalyvavę organizacijos darbuotojai gali adaptuoti dinamiško procesų valdymo sistemą ir nedelsdami įgyvendinti išmoktus darbo metodus. Be to, organizacija gali ne tik pritaikyti gerąsias praktikas savo unikaliems poreikiams, bet, pasinaudodama savo darbuotojų kūrybiškumu, ji gali gerąsias praktikas patobulinti. Kiekviena geroji praktika ir standartas kažkada buvo inovacija!

ONE GOAL dinamiškas valdymas – tai IT technologijose integruotas organizacijos valdymo ir darbų organizavimo realiu laiku būdas, taikant:

 • Susiorganizavimą
 • Suderinimą
 • Operacijų matomumą
 • Bendradarbiavimą
 • Darbuotojų įgalinimą ir dalinimąsi informacija
 • Pasikartojančių darbų automatizavimą
 • Greitesnį reagavimą į įvykius ir greitesnį jų sprendimą
 • Įgalinimo-standartizavimo balansavimą
 • Orientaciją į tikslus
 • Kryptingą dinamiškumą

ONE GOAL dinamiškas valdymas leis Jums taikyti Jūsų pasirinktus valdymo būdus:

 • Kliento potyrių valdymą (Customer Experience Management, Outside-In process Management)
 • Į strategiją fokusuotos organizacijos (Norton ir Kaplan, Strategy focused Organisation) metodus
 • Projektų valdymą:
  • Dinamiško įvykių valdymo būdu
  • Krioklio (Waterfall) būdu
  • Dinamišku (Agile) būdu
  • Kritinės grandinės (Critical Chain, Theory of Constraints)
 • Procesų valdymą:
  • Orientacijos į tikslus būdu
  • Veiklų standartizavimo būdų
 • LEAN ir Toyota vadybos sistemos metodus
 • Apribojimų teorijos (TOC, Theory of Constraints) metodus
 • Agile, DevOps, ITIL, CoBIT IT valdymą
 • ISO vadybos sistemas
 • Asmeninio efektyvumo metodus

ONE GOAL dinamiškas valdymas leis Jums taikyti ne tik Jūsų pasirinktus, bet ir Jūsų patobulintus bei Jūsų sukurtus valdymo ir darbo metodus.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime