IT paslaugų valdymo sprendimai

Siekiate padidinti IT padalinio efektyvumą ir pakelti IT teikiamų paslaugų kokybę? Norėtumėte, kad įmonės darbuotojai būtų visada patenkinti IT departamento darbu ir pagerėtų komunikacija tarp organizacijos skyrių? Privalote užtikrinti, kad IT operacijos mažintų įmonės sąnaudas ir didintų pelną? Tikite, kad lankstus IT departamentas leis greitai įgyvendinti Jūsų inovatyvias idėjas ir tuo būdu sukursite ilgalaikį konkurencinį pranašumą? Šiuos tikslus Jūs pasieksite taikydami IT paslaugų valdymo metodus. Blue Consultancy specialistai, pasinaudodami geriausių pasaulio IT valdymo praktinių pavyzdžių rinkiniu – ITIL, optimizuoja organizacijų IT paslaugų valdymą, tobulina IT procesus ir įdiegia IT efektyvumą didinančius paslaugų valdymo programinius sprendimus.

IT paslaugų valdymas – kas tai?

IT paslaugų valdymas – sistemingas šiuolaikinių valdymo metodų taikymas, siekiat, kad įmonės IT infrastruktūra ir darbo procesai taptų veiklos strategijos dalimi. Įdiegusios IT paslaugų valdymą, organizacijos gali objektyviai vertinti ir kontroliuoti IT išlaidas, turėti aiškią IT resursų apskaitos sistemą. Be to, išauga vidinių įmonės IT paslaugų patikimumas bei saugumas nenumatytų situacijų atveju.

IT paslaugų valdymo (toliau – ITSM – angl. IT Service Management ) principai išdėstyti IT Infrastructure Library (toliau – ITIL). Šis geriausių pasaulio IT valdymo praktinių pavyzdžių rinkinys, nuolat papildomas pagal naujausius projektus, orientuotas į nuolatinį IT teikiamų paslaugų kokybės matavimą ir gerinimą. Pagrindinis ITSM principas – kokybiškų IT paslaugų ir efektyvių jų valdymo procesų diegimas IT ir organizacijos veikloje.

ITIL paslaugų valdymo principų pagrindu yra sukurtas paslaugų valdymo standartas ISO 20000. Todėl organizacijos, siekiančios ne tik taikyti pažangius IT valdymo metodus, bet ir turėti objektyvų šio taikymo patvirtinimą, gali sertifikuoti savo vadybos sistemą ISO 20000.

Blue Consultancy IT paslaugų valdymo sprendimai

ITSM sistemą pagal ITIL praktikas Blue Consultancy specialistai diegia siekdami, kad sprendimas atitiktų kliento poreikius ir veiklos specifiką. Šiuo tikslu į proceso diegimą įtraukiami kliento vadovybė ir darbuotojai. Organizuojami pokalbiai, kurių metu išsiaiškinami esami organizacijos darbo principai ir, esant poreikiui, jie tobulinami. Paruošiami kliento veiklai pritaikyti procesų aprašymai, vykdomi darbuotojų mokymai ir pratybos.

IT paslaugų valdymas suteikia šias naudas:

 • Efektyvus investicijų į IT panaudojimas;
 • Kokybiškų IT paslaugų teikimas tiesiogiai įtakoja pelno ir apyvartos didėjimą;
 • Sumažėjęs pasikartojančių darbų skaičius, optimaliai išnaudojamas laikas, efektyvus resursų panaudojimas ir valdymas tiesiogiai įtakoja išlaidų mažėjimą;
 • Operatyviau į rinką įvedami nauji produktai ir paslaugos;
 • Sprendimai priimami remiantis statistika;
 • Išaugęs vartotojų pasitenkinimas IT paslaugomis.

Paslaugų valdymo metodai verslo ir IT vadovams leidžia išspręsti šiuos uždavinius ir pasiekti šiuos tikslus:

 • Verslo ir IT strateginis planavimas, tikslų suvienijimas;
 • Nuolatinis veiklos gerinimas;
 • IT padalinių veiklos efektyvumo ir našumo didinimas;
 • Išlaidų ir bendros nuosavybės kainos (angl. Total Cost Of Ownership) optimizavimas, mažinimas, investicijų grąžos (angl.Return On Investment) užtikrinimas;
 • IT svarbos ir vertės parodymas verslui;
 • IT ir verslo bendradarbiavimo gerinimas;
 • IT panaudojimas konkurenciniam pranašumui įgyti;
 • Teikti IT paslaugas, atitinkančias verslo poreikius už tinkamą kainą;
 • Valdyti nuolatinius IT ir verslo pokyčius.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime