Informacijos saugumo valdymo sprendimai

Informacija ir informacinės sistemos daugelyje organizacijų tapo strategine vertybe, kurią, kaip ir bet kurį kitą įmonės veiklai svarbų turtą, būtina apsaugoti. Svarbu užtikrinti, kad pasirenkamos saugumo priemonės būtų adekvačios rizikai ir proporcingos žalai, kurią dėl galimų saugumo incidentų gali patirti organizacija. Blue Consultancy padeda organizacijoms įdiegti efektyvią informacijos saugumo valdymo sistemą, apimančią visas su informacijos saugumu susijusias veiklas.

Teikiame šias informacijos saugumo valdymo paslaugas:

Informacijos saugumo valdymo procesų diegimas. Padedame sukurti ir įdiegti organizacijoje saugumo valdymo procesus, atitinkančius Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ISO 27000 standartų grupės reikalavimus.
Informacijos saugumo valdymo sistemos diegimas. Diegiame LST ISO/IEC 27001 standartą atitinkančias informacijos saugumo valdymo sistemas, padedame pasiruošti sistemos sertifikavimui.
IT veiklos tęstinumo planavimas. Paruošiame IT veiklos tęstinumo planą – priemonių ir suplanuotų veiksmų visumą, užtikrinančią, kad organizacijos veikla galės būti tęsiama po kritinio masto nelaimės.
Informacijos saugumo rizikos valdymas. Teikiame informacijos klasifikavimo, poveikio veiklai vertinimo, rizikos analizės ir rizikos valdymo planavimo paslaugas.
Informacijos saugumo auditai. Teikiame informacijos saugumo audito paslaugas. Vertiname organizacijų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų ir LST ISO/IEC 27001:2013 saugumo valdymo standarto reikalavimams.
Informacijos saugumo valdymo paslauga OptiSecure. Informacijos saugumo valdymo procesų ir juos automatizuojančio programinio sprendimo nuoma užtikrina efektyvų rizikos valdymą, tuo pačiu sumažinant investicijas į vidines proceso valdymo struktūras.

Informacijos saugumo valdymo sprendimų nauda:

  • sumažinama veiklos rizika;
  • sumažinama ir tinkamai valdoma veiklos priklausomybės nuo IT rizika;
  • užtikrinama galimybė vartotojams pasinaudoti informacija ir informacinėmis sistemomis tada, kai jiems to reikia;
  • konfidenciali informacija apsaugoma nuo nesankcionuotos prieigos arba paviešinimo;
  • organizacijai svarbi informacija apsaugoma nuo tyčinio arba netyčinio jos pakeitimo;
  • sumažinami nuostoliai, kylantys dėl sutrikusios IT veiklos;
  • parenkamos adekvačios grėsmei ir situacijai apsaugos priemonės – į informacijos apsaugą investuojama optimaliai.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime